Sumutorvi

Aika on sisällöntuotannon suurin kompastuskivi

Kukapa ei olisi joskus tuskaillut tekstin tuottamisen vaikeutta. Ei sitä synny lennosta aina ammattilaiseltakaan. Kysyimme Faromedian copywriteriltä, mitkä ovat isoimmat kompastuskivet sisällöntuotannossa, ja mitä tekee ammattilainen silloin, kun mustekynä on kuivahtanut.

Mikä on yritysten yleisin haaste sisällöntuotannossa?

Ehdottomasti sisällöntuotantoon käytettävän työajan arviointi ja käytännön toteutus – käytetäänpä tekstityössä sitten omaa tai ulkopuolista henkilöstöä. Samasta syystä yritysten on joskus vaikea tehdä päätöstä ulkopuolisen avun käytöstä. 

Tarkenna tuota vähän. Miksi yritykset eivät käytä tekstityössä ammattilaisia? 

Monesti ajatellaan, että kyllähän me tämä voidaan itse hoitaa oman työn ohessa, kun kaikki kuitenkin osaavat kirjoittaa. Kirjoittamiseen pätee kuitenkin samankaltainen lainalaisuus kuin vaikkapa kotisiivoukseen: Kaikki osaavat siivota, mutta ammattilaiset vaan tekevät sen nopeammin ja paremmalla laadulla. Viikkosiivouksen yhteydessä kiillotettu hana on kuin tekstiin korjattu pilkkuvirhe. Copywriter tai sisällöntuottaja tekee aina vähän enemmän, sama pätee määrän lisäksi laatuun. 

Tekstityössä voikin aina miettiä, minkä ajan itse käyttäisi tekstin kirjoittamiseen. Jos joku muu tekee sen nopeammin ja laadukkaammin, kannattaisiko oma aika käyttää siihen, mikä tuottaa paremmin?

Miten syntyy paras sisältö? 

Parhaat sisällöt syntyvät ehdottomasti innostuksesta. Usein huomaa, että innostukseen riittää hyvin pienikin asia. Aika usein se, että haastateltava on itse innostunut asiastaan. Innostuksella on aivan mahtava tapa tarttua! 

Hyvän lopputuloksen kannalta on tärkeää miettiä myös jutun punainen lanka hyvissä ajoin. Ja kun sisällöistä puhutaan, tekstin lisäksi on aina muistettava myös jutun kuvitus. Verkossa harvemmin julkaistaan mitään ilman kuvitusta, ja on erittäin tärkeää, että kuva ja teksti kertovat samaa tarinaa. 

Meidän mielestämme paras sisältö on sellainen, johon asiakkaamme tai oikeastaan aika usein asiakkaamme asiakas on tyytyväinen. Yleensä näin on, kun olemme tehneet tekstin ”innostuksen tulen palaessa”. 

Millaisia toimintatapoja Faromedialla ja asiakkailla on sisältöprojekteissa?  

Meille on tärkeää, että löytäisimme jokaisen asiakkaan kanssa sisällöntuotannossa sellaisen toimintamallin, joka palvelee asiakkaamme liiketoimintaa parhaiten. Siitä syystä toimintamme vaihtelee paljon asiakkaidemme mukaan. Meiltä saa apua kaikenlaisiin kokonaisuuksiin: joskus keikkaluontoista apua copywriteriltä, toisinaan sisältöstrategian suunnitteluja ja sen pohjalta sisällöntuotantoa. 

Kaikkien asiakkaiden kanssa käydään kuitenkin aina läpi jutun tärkein viesti eli punainen lanka. Mitä lukijan halutaan muistavan, kun juttu on päättynyt? Lisäksi selvitetään jutun pituus, tyyli, kuvitus sekä työn aikataulu. Meille on myös tärkeää pitää kiinni kaikista hyväksyttämismenettelyistä, eli juttuja ei koskaan julkaista missään ilman haastateltavien tai asiakkaidemme hyväksyntää. 

Mitä ammattilainen tekee, jos tekstiä ei synny? 

Aina joskus on päiviä, kun sormet eivät näppäimistöllä lennä – mustekynä on hivenen kuivahtanut. Silloin kokemus auttaa aloittamaan tekstin kanssa perusasioista. Ja yhtäkkiä huomaakin, että kyllä se juttu sieltä taas syntyy. Kirjoitustyössä on tärkeää myös se, että hommaan on varattu riittävästi keskeytyksetöntä työaikaa. Kiireessä ei ehdi ajattelemaan asioita kaikilta kanteilta ja kirjoitus- ja kielioppivirheiden määrä helposti kasvaa.

Millaiset sisältöprojektit ovat haasteellisimpia?

Isoimmat kompastuskivet tekstien suhteen ovat ehdottomasti verkkosivujen uudistamisprojekteissa. 

Jos verkkosivu-uudistus venyy, se johtuu aika usein siitä, että sisällöt – tekstit ja kuvitus – eivät jostain syystä ole valmistuneet ajoissa. Me muistutamme aina asiakkaitamme verkkosivuprojektissa siitä, että tekstityölle on varattava aikaa riittävästi huolimatta siitä, kuka tekstit toimittaa. Ja tietysti samalla on huolehdittava hakukoneoptimoinnista. 

Mitä hakukoneoptimointi tarkoittaa sisällöntuotannossa?

Käytännössä sitä, että tekstintuottajan on osattava kirjoittaa hakukoneoptimoitua tekstiä, eli on hallittava myös hakukoneoptimoinnin perusteet. Hakukoneystävälliset tekstit eivät siis ole mikään taikatemppu, joka tehdään sitten joskus jälkikäteen – jos tehdään. Meillä verkkosivujen sisällöntuotanto aloitetaan aina avainsanakartasta, johon kasataan systemaattisesti kaikki hakukoneoptimointiin tarvittavat tiedot. Ja tekstit kirjoitetaan sen jälkeen niin, että kyseiset asiat ovat teksteissä huomioituna.

Lue lisää ketterästä sisällöntuotannosta.

 

 

Sumutorvesta

INSTAGRAM @majakanvartijat